FLORAVITA Sio

Kód: 584/100
Novinka
Značka: FLORASERVIS
80 Kč / ks 67 Kč bez DPH
Skladem
Varianta

FLORAVITA Sio

 • Vyšší odolnost rostlin vůči houbovým onemocněním a škůdcům
 • Vytváří na rostlinách ochranný film pro zabránění vstupu patogenů a vývoje nemocí
 • Zpevnění buněčných stěn - zvýšená odolnost rostlin vůči jejich polehnutí
 • Zpevnění epidermy a zvýšení pH na povrchu rostlin
 • Inhibice klíčení spor a jejich prorůstání do listů
 • Lepší hospodaření rostlin s vodou
 • Vyšší odolnost rostlin v období dlouhodobého sucha
 • Zvýšená odolnost rostlin vůči mrazu

Detailní informace

Detailní popis produktu

Použití:

 • Jedná se o přípravek na bázi listového hnojiva obsahující křemík a fenyklový olej
 • Zvyšuje odolnost rostlin proti houbovým onemocněním a vytváří ochranný film pro zabránění vstupu patogenů a vývoji nemocí
 • Směs rostlinných výtažků a rostlinných olejů z fenyklu
 • Zvyšuje vnitřní odolnost rostlin proti padlí a plísni šedé, prostřednictvím synergických efektů účinných látek
 • Vedle dusíku, fosforu a draslíku je efektivním zdrojem křemíku v rostlinami přijatelné formě
 • Patří mezi nejkoncentrovanější, v současnosti známé zdroje rostlinami asimilovatelného křemíku
 • Určeno pro révu, bobuloviny, zeleninu a ovocné stromy

Základní specifikace:

 • Kapalné listové hnojivo ve formě koncentrátu je zdrojem všech tří základních rostlinných živin, křemíku ve vodorozpustné formě a fenyklové silice
 • Je navrženo tak, aby zlepšovalo celkovou vitalitu ošetřovaných rostlin a zároveň zvyšovalo jejich odolnost proti houbovým onemocněním tím, že na jejich povrchu vytváří ochranný film, který zabrání vstupu a vývoji nemoci, a také omezuje klíčení spor, a jejich prorůstání do listů
 • Směs rostlinných výtažků a olejů fenyklu, které zvyšují vnitřní odolnost rostlin proti padlí a plísni šedé prostřednictvím synergických efektů účinných látek
 • Způsobuje zaschnutí mycelia padlí a plísně šedé
 • Redukuje infekční podmínky pro pravé padlí
 • Vedle dusíku, fosforu a draslíku, je efektivním zdrojem křemíku v přijatelné formě pro rostlinu.

Obsah biogénních prvků:

 • Obsah dusíku (ako N): min. 3,0 hmot.%, obvykle 3,75 hmot.%
 • Obsah fosforu (ako P2O3): min. 2,5 hmot.%, obvykle 3,0 hmot.%
 • Obsah draslíku (ako K2O): min. 10,0 hmot.%, obvykle 11,0 hmot.%
 • Obsah kremíku (ako SiO2): min. 8,5 hmot.%, obvykle 9,0 hmot.%
 • Obsahuje fenyklový olej
 • Obsah nežádoucích těžkých kovůje nižší než stanovují limity platné v Slovenské republice

 

Výhody použití:

 1. Příznivě ovlivňuje příjem a transport kyslíku kořenovým systémem rostlin
 2. Zlepšuje příjem makro a mikro živin a procesy fotosyntézy
 3. Křemík obsažený v hnojivu příznivě ovlivňuje syntézu ligninu v rostlinách
 4. Zlepšuje schopnost opylení a vitalitu rostlin
 5. Zvyšuje odolnost rostlin vůči toxickým prvkům - snižuje příjem sodíku a příznivě ovlivňuje odolnost rostlin vůči jejich zasolení
 6. Má příznivý vliv na úrodu a její kvalitu
 7. Vhodný pro ekologické způsoby pěstování rostlin

Použití a dávkování:

 • Je určeno pro mimokořenovou - listovou aplikaci
 • Lze jej však použít také na hnojení půdy a v souvislosti s bezpôdnym - hydroponickým pěstováním rostlin
 • Používá se vždy po předchozím ředění s vodou
 • Nelze jej používat v kysele reagujících směsích!
 • Pro listovou aplikaci nejlépe vyhovuje mírně zataženo a bezvětrné počasí, aby postřik na povrchu rostlin dlouho zasychal
 • Rostliny přijímají živiny nejaktivněji přes povrch listů při teplotě 20 až 21° C
 • Při teplotách nižších než + 15° C je již příjem živin nadzemní částí rostlin nižší
 • Ideální je postřik aplikovat před večerem, případně časně ráno
 • Obecně lze doporučit dávku 80 až 100 ml na plochu 100 m2 (1 ár) v koncentraci 0,3 až 0,6% (23 ml až 46 ml do 10l vody)
 • Postřik je vhodné opakovat každé 2 týdny
 • Hnojivo lze používat také na kořenovou zálivku, a to ve formě roztoku obsahujícího 20 až 50 ml koncentrátu na 10 litrů zálivky
 • S cílem zvýšit odolnost sazenic je účelné tyto během aktivního růstu ošetřit dvakrát za týden postřikem roztoku, obsahujícím 1-3 ml koncentrátu v 1 litru vody
 • Réva - padlí, plíseň šedá
 • Jahody, rybíz, angrešt - padlí americké, plíseň šedá
 • Zelenina, okrasné rostliny - padlí
 • Po silném a vydatném dešti je potřeba postřik vždy zopakovat z důvodu obnovení ochranného filmu proti nemocem a škůdcům

Mísitelnost:

 • Přípravek je neomezeně ředitelný vodou
 • Jeho mísitelnost s kapalnými hnojivy a přípravky určenými na ochranu rostlin je však značně omezena, a je nezbytné ji vždy předem odzkoušet!
 • Hnojivo nelze míchat zejména s kysele reagujícími látkami!

Aplikace:

 • Podle délky infekčního tlaku ošetřovat v intervalech 7-10 dní
 • 2 ošetření před květem
 • 3-4 ošetření po květu (během hlavního infekčního tlaku), odstup mezi ošetřeními 7-10 dní
 • Doporučená aplikace ve večerních hodinách nebo při zatažené obloze, ne při intenzivním slunečném záření

Ochranní lhůta:

 • 0 dní

 

Význam křemíku pro rostliny:

 • O roli křemíku ve fyziologii rostlin se donedávna vědělo jen velmi málo - křemík nepatřil mezi prvky významné z pohledu výživy rostlin.
 • Narůstající zájem zemědělského výzkumu i výrobní praxe o aplikaci křemíku lze dokumentovat také tím, že v září 1999 ve Fort Lauderdale na Floridě (USA) konala třídenní konference na téma "Silicon in Agriculture"
 • Obsah křemíku v rostlinách se pohybuje: 0,1 - 10% v sušině (pro srovnání v případě dusíku: 0,5-6%, fosforu: 0,15 - 0,5%, draslíku: 0,8-8%, vápníku : 0,1- 6%, železa: 20-600 ppm, boru: 0,2-800 ppm)
 • Příjem křemíku některými rostlinami je výrazně vyšší než v případě některých používaných rostlinných živin - např. příjem křemíku rýží je cca o 108% vyšší ve srovnání s dusíkem
 • Na aplikaci křemíku zvlášť dobře reagují: rýže, ječmen, oves, pšenice, slunečnice, kukuřice, okurky, cukrová třtina, bob, fazole a trávy - u těchto rostlin byl také analyticky zjištěn vysoký obsah kyseliny křemičité v pletivech
 • Aplikací křemíku se dosahuje významného zpevnění epidermu a zvyšuje se pH na povrchu listů, čímž se inhibuje klíčení spor a jejich prorůstání do listů
 • Příznivě ovlivňuje hospodaření rostlin s vodou a ovlivňuje transpiraci
 • Několik autorů upozorňuje na příznivý vliv přihnojení rostlin křemíkem a na odolnost takto ošetřených rostlin v období dlouhodobého sucha
 • Křemík zvyšuje odolnost rostlin vůči jejich vadnutí (dekorativní rostliny určené k řez) a zvyšuje odolnost rostlin vůči mrazu
 • Přítomnost křemíku příznivě ovlivňuje transport a příjem kyslíku kořenovým systémem rostlin (Horst, WJ - Marchschner, H.: Plant and Soil 50,287-303,1978, Vorm, vandr, PDJ - Diest van A .: Plant and Soil 52, 12-29, 1979).
 • Křemík příznivě ovlivňuje příjem makro a mikro živin a fotosyntézu u rostlin. Při hnojení křemíkem byl zjištěn o 50% vyšší obsah chlorofylu, rostliny byly výrazně zelenější, a listová plocha byla významně větší.
 • Také např. při hydroponickém pěstování okurek (10 - 100 mg SiO2 / litr): dospělé listy byly tmavě-zelené, byly tlustší (vyšší váha na jednotku plochy listu)
 • Výrazně se zvýšil obsah chlorofylu v listech, průkazně se zvýšila váha kořenů
 • Významně se zvýšila odolnost vůči padlí (Sphaerotheca fuliginea)
 • Křemík u většiny rostlin zpevňuje buněčné stěny - zvyšuje odolnost rostlin vůči jejich polehnutí
 • Rostliny, u kterých byla zajištěna dostatečná výživa křemíkem byly odolnější vůči tlaku fungicidních a insekticidních patogenů (Miyake, Y.-Takahashi, E.: Soil Sci.Plant Nutr. 24, 175-189, 1978, Coors, JG: Plant and Soil, 1987)
 • V obilnářství se aplikací vhodné formy křemíku dosahuje významné snížení množství aplikovaných fungicidů
 • Literatura uvádí, že ve srovnání s kontrolou se dosahuje při ošetření rostlin vhodnou formou křemíku v průměru asi o třetinu nižší nemocnost ošetřených rostlin
 • Pěstitelé okurek a růží poukazují na zvýšenou odolnost rostlin, po foliárním přihnojení křemíkem, vůči padlí (také přídavek 100 ppm SiO2 do živného roztoku snížil počet kolonií padlí)
 • Kyselina křemičitá, podobně jako kyselina boritá, reaguje s o-fenoly, které jsou prekurzory v biosyntéze ligninu, přičemž se vytvářejí mono-, di-, nebo i polymerní komplexy křemíku - je proto pravděpodobné, že křemík hraje roli při syntéze ligninu
 • Foliární výživa rostlin vodou rozpustnými formami křemíku se doporučuje jako preventivní prostředek pro zvýšení odolnosti rostlin vůči padlí révovému (Oidium Tucker), plísni šedé - botrytidě (Bottrytis cinerea), červené spále révy (Ascomycetes) a bílé hnilobě na vinné révě
 • Aplikace křemíku se v zámoří (USA, Austrálie) běžně využívá jako preventivní ochrana proti padlí a dalším nemocem, při pěstování plodové zeleniny (hlavně okurek), převážně ve sklenících
 • Již v roce 1934 byly publikovány příznivé výsledky po použití křemíku v souvislosti s ochranou pšenice proti padlí
 • Byl prokázán příznivý efekt výživy křemíkem na schopnost opylení  více druhů rostlin
 • Při dostatečné výživě rostlin křemíkem se dosahuje lepší tolerance rostlin na extrémy v zásobování manganem a železem - (zejména v souvislosti s obsahem Fe a Mn v používané zálivkové vodě)
 • Křemík zvyšuje toleranci rostlin vůči toxickým prvkům (např. snižuje se příjem sodíku)
 • U hydroponicky pěstovaných rostlin byla zjištěna vyšší odolnost rostlin vůči jejich zasolenosti

Význam křemíku pro teplokrevné živočichy

 • V těle dospělého člověka je průměrně 1,4 g křemíku většinou ve formě oxidu křemičitého a jeho nedostatek má za následek chorobné změny v organismu
 • Křemík se podílí na elasticitě kůže, svalů, cévních stěn, fibrinu, vlasů a nehtů
 • Křemík se účastní na tvorbě chrupavek, kostí a placenty
 • Kyselina křemičitá je součástí tkání, snižuje propustnost cévních stěn, vlásečnic, čímž brání vzniku modřin
 • Cévní stěny jsou elastičtější, což zabraňuje tvorbě trhlin a artérie snášejí proto i vyšší hladiny lipidů (cholesterolu) - tento příznivý účinek křemíku na srdce potvrzují i ​​výzkumy v Anglii, USA a Finsku - obyvatelé žijící v oblastech s vyšším obsahem křemíku ve vodě (cca 17 mg Si v litru) trpí méně koronárními onemocněními, a také je tam nižší úmrtnost na srdcovo-cévní onemocnění.
 • Hliník přítomný v pitné vodě podporuje vznik a průběh Alzheimerovy choroby - pokud je ovšem ve vodě přítomen křemík (cca 10 mg Si v litru) je resorpce nežádoucího hliníku snížena
 • Křemík přímo ovlivňuje růst - působí při budování kostí jako iniciátor procesů mineralizace
 • V procesu regenerace zlomených kostí je v nich až 50-násobný nárůst obsahu křemíku
 • Křemík ovlivňuje růst zdravých a krásných vlasů, nehtů, zubů a pokožky - často proto nazývá jako prvek krásy
 • Denní potřeba křemíku pro dospělého člověka se uvádí jako 10 - 100 mg. Zvýšený příjem křemíku se doporučuje v těhotenství, v období intenzivního růstu a také ve stáří
 • Křemík se z potravy těžko vstřebává kvůli velmi nízké rozpustnosti jeho sloučenin - zdrojem křemíku jsou především rostliny a pitná voda
 • Fenykl / Foeniculum vulgare / je vytrvalou bylinou, dorůstající do výšky asi 1,5 m, která pochází ze Středomoří
 • Z plodů fenyklu lze izolovat silici, jejíž podstatu (až 60%) tvoří anethol, přičemž obsahuje také α-fellandren, D-limonen, Fenchel, chavicylmetyléter a kamfen
 • Tento éterický olej se používá především při výrobě kosmetiky - (zubní pasty, ústní vody, voňavky) a při výrobě likérů, a v souvislosti se speciální potravinářskou výrobou
 • V souvislosti se stále významnějším využíváním biologické ochrany rostlin a postupnou náhradou syntetických pesticidů odborná literatura prokázala fungicidní, baktericidní a také insekticidní účinnost fenyklové silice
 • Fenyklová silice je také součástí některých repelentních přípravků, které slouží k odpuzování bodavého hmyzu - mimo jiné, je účinná i na odpuzování klíšťat
 • Postřik není vhodné připravovat do zásoby!
 • Před použitím přípravku si důkladně přečtěte etiketu obalu a návod k použití

Doplňkové parametry

Kategorie: Biologické postřiky
Záruka: 2 roky
Účinná zložka: Feniklový olej

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.